Etnokultūros olimpiada Niūronyse, Arklio muziejaus Amatų centre

                  

Etninės kultūros puoselėjimas, savo tautos tradicijų pažinimas ir išsaugojimas yra svarbus veiksnys jauno žmogaus pasaulėžiūros, tautinės savimonės ir pilietiškumo formavimui. Šiuo tikslu pirmą kartą Lietuvoje rengiama etnokultūros olimpiada, kurioje dalyvauti panoro ir savo jėgas išbandyti keturios rajono ugdymo įstaigos. Dalyviai atliko etnokultūros pažinimo testą ir paruošė kūrybinės raiškos pasirodymą. Skaitykite toliau

Meninio žodžio mylėtojų šventė

Kiekvienais metais gruodžio viduryje rajono rusų kalbos metodinis būrelis organizuoja rusų kalbos meninio skaitymo konkursą. Kasmet į jį susirenka nemažas būrys meninio žodžio mylėtojų, rajono mokyklų mokinių – nuo penktokų iki dvyliktokų.

Šiais metais konkursas vyko Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje. Mokinių skaitomi tekstai vertė įsiklausyti, įsijausti į žodžių skambesį ir prasmę. Visi – ir mokiniai, ir klausytojai, ir vertinimo komisija – buvo pakylėti. Skaitykite toliau

Suaugusiųjų mokymosi savaitė nuvilnijo per Anykščius

                     

2018 m. lapkričio 19–25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė  švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. Suaugusiųjų mokymosi savaitė skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Skaitykite toliau

„Po balto angelo sparnu“

 

      

Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje š. m. lapkričio 19 d.–gruodžio 28 d. vyksta Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro, neformalaus vaikų švietimo programos „Keramika – asmenybės pažinimas ir ugdymas meno kalba“ keramikos kūrybinių darbų paroda „Po balto angelo sparnu“. Parodos organizatorė pedagogė Kristina Striukienė. Maloniai kviečiame apsilankyti.