Įvyko pradinių klasių mokinių stovykla „Bandyk, atrask, mąstyk (BAM)“

Šių metų birželio 18-22 dienomis vyko vaikų vasaros stovykla „Bandyk, atrask, mąstyk
(BAM)“. Stovyklą organizavo Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.

Pirmąją dieną vaikams buvo suorganizuotas žygis pėsčiomis po regioninį parką kairiajame Šventosios krante. Vaikai susipažino su uoksų reikšme miškui, mokėsi orientuotis aplinkoje su kompasu, atliko kitas tiriamąsias veiklas. Aktyvių veiklų, žaidimų metu vaikai geriau pažino vieni kitus, susidraugavo. Kitas pusdienis buvo skirtas edukacinei išvykai po Anykščių regioninį parką dešiniajame Šventosios krante.

Stovyklautojai aplankė Puntuko brolį, Vetygalos ir Daumantų atodangas, atliko kūrybines-tiriamąsias veiklas. Anykščių regioninio parko lankytojų centre vaikai
praleido dar vieną turiningą pusdienį. Lankytojų centre juos pasitiko ekologė Rasa Gražienė, pristatė su ekspozicijas, pravedė edukacinius žaidimus.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje įrengtame sensoriniame kambaryje vaikai grupėmis mokėsi pažinti pasaulį, pažinti save, kitus. Tuo metu kiti vaikai, keliaudami iš stotelės į stotelę ir naudodamiesi teritorijos planu, atliko orientavimosi aplinkoje bei kūrybines užduotis, panaudodami mąstymo įrankius (TOC).

Tris dienas Anykščių baseine „Bangenis“ vyko užsiėmimai, kuriuos vedė trenerė Evelina Navašinskaitė. Vaikai mokėsi plaukti, atliko aktyvius pratimus vandenyje.

Paskutiniąją stovyklos dieną vaikai autobusu keliavo į Aukštaitijos nacionalinį parką, kuriame kopė į Ladakalnį, apsilankė senovinės bitininkystės muziejuje, Ginučių vandens malūne.

Linkime visiems mokiniams puikios vasaros, iki susitikimo stovykloje kitais metais!

    

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos informacija

„Erasmus+“ projekto dalyviai iš penkių šalių mokėsi Anykščiuose

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba su šalimis partnerėmis 20172019 m. m. vykdo „Erasmus+“ KA2 projektą „Pedagogų kompetencijų stiprinimas vykdant suaugusiųjų švietimą“ (angl. „Strength Empowers Teachers` Competence in Adult Education), projekto Nr. 2017-1-HR01-KA204-035390. Tikslinė projekto grupė – suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojai bei suaugusiųjų mokytojai. Projekte dalyvauja penkios šalys: Kroatija, Lenkija, Švedija, Latvija ir Lietuva (Anykščių švietimo pagalbos tarnyba). Projektą koordinuoja „Dante“ suaugusiųjų kalbų mokykla iš Kroatijos. Šio projekto tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų iš penkių partnerių šalių kompetencijas. Projekto metu apibrėžtos prioritetinės mokytojų ir kitų suaugusiųjų švietimo srityje dirbančių darbuotojų kompetencijos: kalbų mokymas, naujų pedagogikos, andragogikos, psichologijos metodų taikymas, mokymosi ir mokymo strategijos, tarpkultūrinis bendravimas, verslumas, lyderystė, bendrosios kompetencijos. Skaitykite toliau

Metodinė diena

Gegužės 30 d. Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje-daugiafunkciame centre vyko Anykščių rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinė diena. Patirtimis, ugdant specialiųjų poreikių mokinius, dalinosi Anykščių ir Biržų rajonų pagalbos mokiniui specialistės. Skaitykite toliau