Kvietimas dalyvauti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projekte ,,Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas ir bendrųjų gebėjimų stiprinimas“

Projektas ,,Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas ir bendrųjų gebėjimų stiprinimas“ Atr

Projektą finansuoja Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa (priemonė 6.1.2.22)

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba (Muziejaus g. 20, Anykščiai) įgyvendina Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projekto ,,Suaugusiųjų  kvalifikacijos tobulinimas ir bendrųjų gebėjimų stiprinimas” veiklas. Projekto metu vyks seminarai: Skaitykite toliau