Priešmokyklinio ugdymo priemonės „Katino dienos“ pristatymas

17453619_10212360772313726_894918152_o

Švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras ,,Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai“, kurio metu buvo pristatyta priešmokyklinio ugdymo priemonė „Katino dienos“. Mokymus vedė Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė, priešmokyklinės ugdymo priemonės „Katino dienos“ skaitmeninės knygos pedagogams rengėja Aida Makutėnienė. Seminaro metu buvo atskleista, kaip šiuolaikiškai, inovatyviai, įdomiai ir visapusiškai padėti vaikui pasinerti į žinių, atradimų ir kūrybos pasaulį, o pedagogui – įgyvendinti Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos keliamus uždavinius, naudojantis priešmokyklinio ugdymo priemonės „Katino dienos“ skaitmenine knyga pedagogams. ,,Mokymasis iš pratybų knygos kartais būna perdėm akademiškas ir neįdomus, todėl remdamiesi šiuolaikinio ugdymosi paradigma, siekiame orientuoto į vaiką, kūrybiško, iniciatyvaus, visapusiško ugdymo, padėsiančio pasirengti mokyklai. Kad atsiskleistų visos vaiko fizinės ir psichinės galios, užuot tiesiog sodinę jį prie pratybų užduočių, mes stengiamės sudominti, pakurstyti smalsumą siūlydami įvairiausias temas, kurių kitose priešmokyklinėse ugdymo priemonėse dažniausiai nėra. Pedagogų tikslas – pastebėti, kas vaikams aktualu, kuo jie domisi, apie ką norėtų išsamiau pasikalbėti ir daugiau sužinoti. Manome, kad būtina iš informacijos gausos sukurti tikslingą intrigą, ugdomąją veiklą paversti žaidimu. Bendraudami su vaikais ir bendradarbiaudami su tėvais, siekiame vieno tikslo – mūsų vaikų gerovės“, – teigė priemonės „Katino dienos“ skaitmeninės knygos pedagogams rengėja Aida Makutėnienė.