MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Besibaigianti vasara jau verčia po truputį galvoti apie naujus mokslo metus. Netrukus mokyklos skambutis sukvies mokinius ir mokytojus į klases, kur toliau bus tęsiamas nelengvas, bet mielas darbymetis.

Šiais metais rugsėjo 1 d. – šeštadienis, todėl Švietimo ministerija suteikė galimybę pačioms mokykloms pasirinkti, kada rengti mokslo metų pradžios šventę. Anykščių rajono savivaldybei priklausančiose ugdymo įstaigose Mokslo ir žinių dienos šventę vieningai rengs pirmadienį, rugsėjo 3 dieną. Taip nuspręsta apklausus bendrojo ugdymo įstaigų vadovus, taip pat atsižvelgus į Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas.

 

Anykščių savivaldybės mokyklose šventės pradžia:

Jono Biliūno gimnazijoje 10.00 val.

Antano Vienuolio progimnazijoje 9.00 val.

Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje 9.00 val.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje  10.00 val.

Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre 9.00 val.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje 10.00 val.

Debeikių pagrindinėje mokykloje 9.30 val.

Traupio pagrindinėje mokykloje 9.00 val.

Viešintų pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre 10.00 val.

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla 8.00 val.

 

13.00 val. visi mokiniai, tėveliai, mokytojai kviečiami į miesto parką, kur vyks neformaliojo vaikų švietimo programų ir veiklų pristatymas.

19.00 val. diskoteka miesto parke su Dj Tomas Green.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija