Viešnagė Ignalinos gimnazijoje

        

Metodinės tarybos nariai buvo pakviesti dalyvauti edukacinėje išvykoje ,,Metodinės veiklos dermė bei priemonės mokinių pasiekimų gerinimui“ Ignalinos gimnazijoje. Ši gimnazija pasirinkta neatsitiktinai, nes remiantis 2018 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorinio vertinimo išvadomis, gimnazija išsiskiria stipriais veiklos aspektais: šiuolaikinėmis priemonėmis ir įranga, estetiška aplinka, tobulėjimą skatinančia lyderyste, veiksminga mokyklos tinklaveika ir kt.

Išvykos metu pedagogai susipažino su gimnazijos edukacinėmis aplinkomis, ugdymo priemonėmis: gamtamokslinio ugdymo laboratorija, anglų kalbos išmaniąja klase bei susipažino su interaktyvių  klasių valdymo galimybėmis. Ignalinos gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė Janina Berezina pristatė metodinės veiklos organizavimą gimnazijoje, aptarė mokytojų savianalizės svarbą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir jų išgryninimo praktinius aspektus. Abiejų rajonų pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi siekiant geresnių mokinių pasiekimų.

Išvykos dalyviai dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje po Ignaliną, aplankė Ignalinos krašto muziejus: Ginučių vandens malūno,  Stripeikių senovinės bitininkystės  bei susipažino su šių muziejų edukacinėmis programomis.