Tarptautinę Mokytojų dieną – premijos įteikimas, konferencija ir fotografijų paroda

2019 m. spalio 4 d. Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje vyks Tarptautinei Mokytojų diena skirtas renginys, kuriame Anykščių rajono švietimo įstaigų bendruomenė bus kviečiama dalyvauti konferencijoje „Suaugusiųjų švietimo svarba šiuolaikinėje visuomenėje“, parodos „Anykščių MOKYTOJAI…“ atidaryme bei iškilmingoje Metų mokytojo vardo suteikimo ceremonijoje.

Jau trečius metus iš eilės skiriamos Anykščių rajono savivaldybės geriausio Metų mokytojo vardo premijos tikslas – paskatinti geriausių veiklos rezultatų pasiekusius rajono mokytojus, motyvuoti juos tolesnei kūrybinei iniciatyvai ir didinti mokytojo profesijos prestižą. Šiais metais mokytojo vardo kandidatūras turėjo teisę siūlyti švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, Anykščių rajono savivaldybės administracija, taip pat – juridiniai ir fiziniai asmenys. Šiais metais pateiktos Metų mokytojo kandidatūros iš Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos ir Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro.

Renginio metu vyksiančioje konferencijoje „Suaugusiųjų švietimo svarba šiuolaikinėje visuomenėje“ pranešimą skaitys ir Anykščių švietimo pagalbos tarnybos vykdytas veiklas pristatys tarnybos metodininkė, tarptautinio projekto „Pedagogų kompetencijų stiprinimas, vykdant suaugusiųjų švietimą“ koordinatorė Daiva Žiogienė. Lietuvos sveikatos universiteto doc., neurochirurgas Kęstutis Skauminas susirinkusiems daugiau papasakos apie neuromokslus kaip galimybę suaugusiųjų švietime, o lektorė, žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė Lidija Laurinčiukienė skaitys pranešimą apie suaugusiųjų mokymo (-si) „alchemiją“.

Pirmą kartą Tarptautinę Mokytojų dieną šiais metais nuspręsta paminėti surengiant fotografijų parodą „Anykščių MOKYTOJAI…“, kurioje – net 45 fotoobjektyvo iššūkį priėmę įvairių Anykščių rajono švietimo įstaigų darbuotojai. Parodą inicijavusių Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus ir Anykščių švietimo pagalbos tarnybos teigimu, gerai pažįstamą mokyklos ir mokytojo aplinką fotografijose buvo nuspręsta pakeisti į kiek neįprastą ir taip iš naujo supažindinti su parodos herojais – Anykščių MOKYTOJAIS už mokyklos sienų ribų.

Primename, kad Metų mokytojo premija 2017 m. įsteigė Anykščių rajono savivaldybės taryba. Pirmoji Metų mokytojo vardo premija 2017 m. buvo įteikta Dangirai Nefienei, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei. Praėjusiais metais – Rasytei Gaidienei, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei. Metų mokytojui skiriamos premijos dydis – 4 MMA.

Anykščių r. savivaldybės ir

Švietimo pagalbos tarnybos informacija