Edukacinė išvyka į Žuvinto rezervatą

Pastaruoju metu akcentuojama mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimosi poreikis ir svarba, siekiant teorijos ir praktikos dermės. Mokytojai ieško naujos, moksliškai pagrįstos informacijos, kuria ne tik praplečia savo žinias, bet ir padeda motyvuoti mokinius. Naujų mokslinių faktų pateikimas padeda sudominti mokinius. Domėjimasis mokslo darbais ir naujausiais tyrimais skatina naujų metodų, mokymo medžiagos, susistemintos mokslinės informacijos ir parengtų medžiagos paketų, pritaikytų diegti praktikoje.

Biologijos, geografijos mokytojams aktualu tobulinti dalykinę kompetenciją biologinės įvairovės tematika. Biologijos metodinio būrelio pirmininkės Rasytės Gaidienės iniciatyva parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Biologinė įvairovė  saugomose teritorijose“. Vienas iš programos modulių – „Žuvinto rezervato gamtos vertybės“. Rajono biologijos ir geografijos mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje, susipažino su Žuvinto rezervato gamta, dalyvavo Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centro edukacinėje programoje. Įgytos žinios bus pritaikytos ugdymo procese, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose bei padės ugdyti mokinių susidomėjimą gamtos įvairove bei puoselėti aplinkosaugos idėjas.

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos informacija