Apie mus

Apie mus
• 2004 m. įsteigtas Anykščių švietimo centras.
• Nuo 2012 m. sausio 6 d. pakeistas Anykščių švietimo centro pavadinimas – Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.
• 2007 m. Anykščių švietimo tarnybos pastatas, įgyvendinant valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“, renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi reikmėms.
• 2011 m. projekto „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ lėšomis atnaujintos II aukšto dalies patalpos, įsigyti baldai, moderni kompiuterinė įranga, sukurtos atnaujintos specialistų darbo vietos.
• Anykščių švietimo pagalbos tarnyba akredituota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. V-961 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 061, pažymėjimas galioja iki 2019 m. spalio 23 d.