Meninio žodžio mylėtojų šventė

Kiekvienais metais gruodžio viduryje rajono rusų kalbos metodinis būrelis organizuoja rusų kalbos meninio skaitymo konkursą. Kasmet į jį susirenka nemažas būrys meninio žodžio mylėtojų, rajono mokyklų mokinių – nuo penktokų iki dvyliktokų.

Šiais metais konkursas vyko Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje. Mokinių skaitomi tekstai vertė įsiklausyti, įsijausti į žodžių skambesį ir prasmę. Visi – ir mokiniai, ir klausytojai, ir vertinimo komisija – buvo pakylėti. Skaitykite toliau

Suaugusiųjų mokymosi savaitė nuvilnijo per Anykščius

                     

2018 m. lapkričio 19–25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė  švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. Suaugusiųjų mokymosi savaitė skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Skaitykite toliau

Kauno miesto savivaldybės stažuotė Anykščių rajono savivaldybėje

   

  

Gegužės 14–15 dienomis Švietimo pagalbos tarnyba organizavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro administruojamo projekto „Lyderių laikas 3“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) stažuotę. Dviejų dienų stažuotei į Anykščius atvyko 18 Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų. Šios stažuotės tema „Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas“. Stažuotės metu dalyviai gilino kompetencijas kaip įgyvendinama Geros mokyklos koncepcija bei veiklos susijusios su mokytojo ugtimi, atsakomybe dėl mokinių pažangos, lankant Anykščių miesto ugdymo įstaigas, švietimo pagalbos tarnybą.

Skaitykite toliau