Švietimo forume apibendrinama nuotolinio mokymo patirtis, svarstomi ateinančių mokslo metų variantai

Iki prasidedant naujiems mokslo metams ketinama susisteminti trijų mėnesių nuotolinio mokymo patirtį, padėti pagrindą nacionalinei skaitmeninio švietimo strategijai sukurti. Nuotolinio mokymo patirtis ir naujos ateinančių mokslo metų kryptys aptariamos šiandien vykstančiame nuotoliniame švietimo bendruomenės forume „Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio švietimo link“.  Skaitykite toliau

Edukacinė išvyka į Žuvinto rezervatą

Pastaruoju metu akcentuojama mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimosi poreikis ir svarba, siekiant teorijos ir praktikos dermės. Mokytojai ieško naujos, moksliškai pagrįstos informacijos, kuria ne tik praplečia savo žinias, bet ir padeda motyvuoti mokinius. Naujų mokslinių faktų pateikimas padeda sudominti mokinius. Domėjimasis mokslo darbais ir naujausiais tyrimais skatina naujų metodų, mokymo medžiagos, susistemintos mokslinės informacijos ir parengtų medžiagos paketų, pritaikytų diegti praktikoje. Skaitykite toliau

Ministerija su švietimo bendruomene aptars nuotolinio mokymo rezultatus, jo taikymą naujiems mokslo metams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija birželio 18 dieną Vilniuje organizuoja švietimo bendruomenės forumą, per kurį bus apibendrinta ir įvertinta nuotolinio mokymo patirtis karantino laikotarpiu, aptariami pasiruošiamieji darbai naujiems mokslo metams ir svarstomos skaitmeninio proveržio strategijos kryptys. Forume dalyvaus švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Skaitykite toliau