„Po balto angelo sparnu“

 

      

Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje š. m. lapkričio 19 d.–gruodžio 28 d. vyksta Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro, neformalaus vaikų švietimo programos „Keramika – asmenybės pažinimas ir ugdymas meno kalba“ keramikos kūrybinių darbų paroda „Po balto angelo sparnu“. Parodos organizatorė pedagogė Kristina Striukienė. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Gamtamokslinio tyrinėjimo priemonės pradinėse klasėse

  

Įgyvendinant ŠAC projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, Anykščių rajono mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programas aprūpintos gamtos mokslų mokymo priemonėmis ir įranga. Siekiant sustiprinti mokytojų motyvaciją  naudoti priemones pamokų metu, surengtas seminaras pradinių klasių mokytojams „Gamtamokslinio tyrinėjimo priemonės pradinėse klasėse: turinys, galimybės ir iššūkiai“. Seminarą vedė „Gamtamokslinės spintos“ priemonės aprašų autorės mokytoja ekspertė Jurgita Blažienė ir dr. Rita Makarskaitė Petkevičienė. Seminaro metu buvo ne tik pristatomi ir aptariami veiklų aprašai, bet ir išbandomi mokinių veiklos lapai, akcentuojami sudėtingesni gamtamokslinio turinio elementai.

    

Anykščių rajono ugdymo įstaigų mokinių viktorina „Linksmosios stotelės“

Nei apsiniaukęs dangus, nei įkyriai lyjantis lietus nesutrukdė vaikiškam klegesiui Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Čia spalio 23 d. vyko Anykščių rajono ugdymo įstaigų 3–6 klasių viktorina „Linksmosios stotelės“. Viktorinoje dalyvavo šešios komandos: A. Baranausko pagrindinės mokyklos komanda „Linksmučiai“, A. Baranausko pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus „Linksmieji obuoliukai“, A. Vienuolio progimnazijos „Smaližiai“, Svėdasų J. Tumo – Vaižganto gimnazijos „Linksmuoliai“, Kavarsko pagrindinės mokyklos „Šypsenėlės“ ir Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos komanda „Obuoliukai“.

Viktorina buvo neeilinė, nes joje dalyvavo, garbingą 90 metų jubiliejų pasitinkantis, mokytojas, logopedas, knygų autorius gerbiamas Juozas Danilavičius. Skaitykite toliau

Kvietimas į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projekto veiklas

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba pradeda vykdyti  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projekto „Kelias į bendradarbiavimą” veiklas, kurios finansuojamos Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšomis. Projektas skirtas Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų kompetencijų tobulinimui. Anykščių rajono savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas teikia 16 teikėjų.

Pagrindinė  projekto veikla – mokymų organizavimas ir vykdymas bendravimo ir bendradarbiavimo, suaugusiųjų motyvacijos mokytis skatinimo, patyriminio mokymo, patrauklių mokymosi aplinkų kūrimo, skaitmeninio (kompiuterinio) raštingumo bei užsienio kalbų srityse.

Kviečiame Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi tiekėjus dalyvauti mokymuose:

Rugsėjo 25 d. 10 val. seminaras „Suaugusiųjų mokymosi motyvacija”. Seminarą ves KTU doc. dr. Gintautas Cibulskas.

Rugsėjo 28 d. 12 val. seminaras ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas”. Seminarą ves Lektorius Mindaugas Žebrauskas.

Spalio 16 d. 10 val. seminaras „Mokymasis kitaip“. Seminarą ves OVC Consulting kompanijos lektorius, konsultantas Šarūnas Dignaitis.

Registracija  tel. 8381 58142, el. paštu: metodininkeaspt@gmail.com

Taip pat renkama besimokančiųjų dalyvių grupė į šiuos mokymus:

,,Komunikacija anglų kalba“ (40 ak. val.) (15 dalyvių).

,,Skaitmeninis raštingumas‘‘ (20 ak. val.) (15 dalyvių)

Registracija iki spalio 1 d. tel. 8381 58142, el. paštu: metodininkeaspt@gmail.com

Mokymai  nemokami! Mokymai vyks Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje

(adresu Muziejaus g. 20, Anykščiai)

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos informacija