Informacija apie darbo užmokestį

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

 

2018 m. nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

 

2019 m.

II ketvirčio

nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Direktorius 1 1435 1 1654
Buhalteris 1 * 1 *
Psichologas 1 * 1 *
Logopedas 1 * 1 *
Specialusis pedagogas 1 * 1 *
Metodininkas 2 * 2 1100
Administratorius 0,5 * 0,5 *
Socialinis pedagogas 0,5 * 0,5 *
Valytojas 0,5 * 0,5 *

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu pareigybių praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidurkis mėnesinis darbo užmokestis nepateikiamas.