KORUPCIJOS PREVENCIJA

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-44 korupcijos prevencijos ir kontrolės tarnyboje funkcijas pavesta atlikti spec. pedagogei Virginijai Kučienei.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

Prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Muziejaus g. 20, LT-29147 Anykščiai, elektroniniu paštu virginija.kuciene@gmail.com arba skambinti telefonu (8 381) 58142.

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas