KORUPCIJOS PREVENCIJA

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-44 korupcijos prevencijos ir kontrolės tarnyboje funkcijas pavesta atlikti spec. pedagogei Virginijai Kučienei.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

Prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Muziejaus g. 20, LT-29147 Anykščiai, elektroniniu paštu virginija.kuciene@gmail.com arba skambinti telefonu (8 381) 58142.

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus viešųjų ir privačių interesų deklaracijos