Projektai

Erasmus+KA1 projektas ,,Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų svarba suaugusiųjų švietėjui“ (Nr. 2019-1-LT01-KA104-060420)

Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų projektas „Tobulėkime kartu“

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano 9 programos priemonės Nr. 9.1.2.23 ,,Gyventojų saugumo stiprinimas” projektas ,,Saugus socialinių medijų naudojimas“

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano Sveikatos apsaugos programos priemonės Nr. 4.1.3.03 „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“ projektas „Sveika mityba“

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano 6 programos priemonės Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“ projektas ,,Bandyk, atrask, mąstyk“ (BAM)

Psichologinės nemokamos konsultacijos mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams

Neformaliojo vaikų švietimo projektas „Būk detektyvas“

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano priemonės Nr. 4.1.3.03 „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“ projektas „Socialinis emocinis ugdymas“

Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos (priemonė 6.1.2.22) projektas „Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas ir bendrųjų gebėjimų stiprinimas“

Anykščių rajono savivaldybės programos „Vaikų užimtumo didinimas“ projektas „Bandyk, atrask, mąstyk (BAM)“

Erasmus+KA2 projektas „Strateginė partnerystė įgyvendinant dualinę sistemą“

Erasmus+KA2 projektas „Pedagogų kompetencijos stiprinimas, vykdant suaugusiųjų švietimą“

Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“

„Erasmus+“ KA2 projektas „Inovatyvių metodų taikymas kritinio mąstymo ugdymui, naudojant Apribojimų teoriją“