Kvalifikacijos tobulinimo programos

Siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų (prilygintų akredituotoms) sąrašas

2019–2020 m. m.

Siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų, vykdomų ne Lietuvoje, sąrašas

2019–2020 m. m.

Siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas

2019–2020 m. m.