Kvalifikacijos tobulinimo programos

Siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų (prilygintų akredituotoms) sąrašas

2017–2018 m.

Siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų, vykdomų ne Lietuvoje, sąrašas

2017–2018 m.

Siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas

2017–2018 m.