Darbuotojai

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai

 

Metodininkė, atliekanti direktoriaus funkcijas

Daiva Žiogienė

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49 951

El. paštas  metodininkeaspt@gmail.com, 

anyksciuspt@gmail.com

Metodininko funkcijos,
Direktoriaus pareigybės aprašymas

Metodininkė

Adelė Aglinskaitė

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49 951

El. paštas adele.aglinskaite@gmail.com

Metodininko funkcijos

Administratorė

Gražina Talačkienė

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49 951

El. paštas asptmetodininke@gmail.com

Administratoriaus funkcijos

Psichologė

Foto

Neringa Grybienė

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49 951

El. paštas neringai.grybienei@gmail.com

Psichologo funkcijos

Specialioji pedagogė

Virginija Kučienė

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49 951

El. paštas virginija.kuciene@gmail.com

Spec. pedagogo funkcijos

Logopedas

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49 951

El. paštas  anyksciuspt@gmail.com

 

Logopedo funkcijos

Socialinė pedagogė

Gražina Talačkienė

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49 951

El. paštas asptmetodininke@gmail.com

Socialinio pedagogo funkcijos

Buhalterė

Edita Žvirblienė

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49 951

El. paštas editai.zvirblienei@gmail.com

Buhalterio funkcijos