SVARBI INFORMACIJA!

_______________________________________________________________

Kaip tėvams išgyventi ir auklėti vaikus karantino metu? Specialisto rekomendacija

____________________________________________________________________

Informacija dėl koronaviruso: Pedagoginių psichologinių tarnybų darbas

____________________________________________________________________

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus, ugdymo ypatumai. Metodinės rekomendacijos, parengtos Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro švietimo pagalbos specialistų 

_____________________________________________________________________

Mokyklos psichologo vaidmuo nuotoliniame mokyme. Parengta psichologės Dianos Naikauskės

_____________________________________________________________________

Ugdymas(is) nuotoliniu būdu. Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėveliams. Parengta Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos 

_____________________________________________________________________

 

Rekomendacijos skirtos mokyklų administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir kitiems mokyklų darbuotojams, kuriose pateikiama keletas svarbesnių patarimų, kaip padėti sau ir kitiems krizės situacijoje: kaip atsirinkti informaciją, sumažinti patiriamą stresą, dirbti nuotoliniu būdu iš namų, pasirūpinti pavaldiniais (jei esate vadovas). Rekomendacijų tikslas – padėti lengviau prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir išgyventi šį visiems nelengvą pandemijos laikotarpį. Rekomendacijas parengė Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai.